06 349 30 747

Zeilschool het Nieuwe Meer mag foto’s, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal van een op de zeilschool ingeschreven cursist gebruiken voor promotionele doeleinden van Zeilschool het Nieuwe Meer, tenzij de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt bij Zeilschool het Nieuwe Meer waar de cursist staat ingeschreven.