Dit doen we met de richtlijnen van het watersportverbond.